Loading...

shape shape shape shape

USA 50% Scholarship interview date

18 maj 2021

Data e eventit

10:00

Koha e eventit

19:00

Koha e përfundimit të eventit
USA 50% Scholarship interview date

Zt. Tim, përfaqësues i Adelphi University, do të jetë në Tiranë në daten 18 Maj për të mbajtur një intervistë nga e cila do të bazohet bursa deri në 50% e ofruar nga Adelphi University.

Disa informacione mbi Adelphi University,

Një përvojë e vërtetë universitare. Kampusi i bukur i Universitetit Adelphi në Garden City, New York, është vetëm 40 minuta nga Manhattan.

Universiteti Adelphi është një universitet shumë i vlerësuar për kërkime doktorature, duke ofruar 60+ fusha studimi. Fakultetet ndahen në:  Arts and Humanities, STEM and Social Sciences, Business, and Health and Wellness.

Tarifat në Adelphi fillojnë nga $42,000 dhe nga kjo tarifë studentët e StudyCare që përmbushin kushtet përfitojnë 50% bursë.

Gjatë eventit të datës 18 Maj do të keni mundësinë të aplikoni në çast si dhe të kryeni intervistën me Zt. Tim. Rezultati i aplikimit del për 3 ditë.

Për më tepër informacion na kontaktoni:

  • +355 67 40 39 139
  • +355 69 94 20 291
  • +355 67 65 38 411
  • +355 69 23 42 665

Vendndodhja e eventit

{"lat":"","long":""}
bg

Na kontaktoni për të gjitha pyetjet tuaja